Δράση: Χοροκινητική, ανακαλύπτω το σώμα μου (25/08/2023).

  • 25 Αυγούστου 2023

Η Ε.Ε.Ν.Α.Λ. στα πλαίσια κινητοποίησης των ηλικιωμένων εφαρμόζει τον χορό, αποσκοπώντας στη διερεύνηση του χοροκινητικού μοντέλου, για την αυτοέκφραση και ταυτόχρονη κινητοποίηση σώματος και νου. Η χορογράφος Μαγδαλινή – Μαρία Κουτούλα σε μια ομάδα ηλικιωμένων του γηροκομείου, παρουσίασε ποικίλους ρυθμούς χορογραφίας, υποδυόμενη το μοντέλο. Οι ηλικιωμένοι ενθουσιάστηκαν και άρχισαν να μιμούνται την χορογράφο. Στη συνέχεια, η χορογράφος παρουσίασε το μουσικό άκουσμα «μάθε μου» του Mr Bachata προκειμένου να τους δείξει τα βήματα της χορογραφίας που θα συνεχίσουν να εκτελούν. Το τραγούδι αυτό, τους κινητοποίησε και τους προκάλεσε μια σειρά από θετικά συναισθήματα όπως αποτυπώθηκαν από την ψυχολόγο Μαρία Μαντά.

Μετάβαση στο περιεχόμενο