Εργαστήριο ψηφιακής τεχνολογίας (06/03/2024).

  • 11 Μαρτίου 2024

Η εκπαίδευση των ηλικιωμένων στην ψηφιακή εγγραμματοσύνη, είναι σημαντική για την προσωπική εξυπηρέτηση και πρόσβαση στην κάλυψη των κοινωνικών αναγκών. Στα πλαίσια αυτά, μια ομάδα γυναικών της ΕΕΝΑΛ, δημιούργησε μάνταλα της αρεσκείας τους, με την χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Στόχος αυτού του εργαστηρίου ήταν η ανάδειξη των δεξιοτήτων τους και η δύναμη της θέλησης για πρωτότυπες δημιουργίες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο