Παρουσίαση χοροκινητικής δράσης με τίτλο ” Το τερπνόν μετά του ωφελίμου “..

  • 16 Μαΐου 2024

Η γυναικεία ομάδα της ΕΕΝΑΛ ανέδειξε την πολυαισθητηριακή λειτουργία του ανθρώπινου σώματος, συνδυάζοντας τον ρυθμό με το χρώμα και την κίνηση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο