Ιστορικό του φορέα.

Ιδρύθηκε

Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών (Ε.Ε.Ν.Α.Λ), ιδρύθηκε το 2004 από οικογενειακά μέλη ασθενών και επαγγελματίες υγείας. Είναι εθελοντικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός με εθελοντικό, εθνικό και νομαρχιακό μητρώο. Έχει πιστοποίηση ως ειδική μονάδα Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας (Ν.Π.Ι.Δ) από το Υπουργείο Υγείας.

Ενεργό Μέλος

 • Πανελλήνιας Ομοσπονδίας νόσου Αlzheimer.
 • Europe Αlzheimer.
 • Alzheimer Disease International.

Δραστηριοποιείται εντός του νομού Λάρισας, των τριακοσίων χιλιάδων κατοίκων και στην ευρύτερη περιφέρεια Θεσσαλίας.

Σκοποί του φορέα.

συνεχής ενημέρωση για την νόσο.

υποστήριξη των ασθενών και φροντιστών.

προάσπιση των δικαιωμάτων αμφοτέρων.

δημοσιοποίηση των κοινωνικών αναγκών.

υποστήριξη τής έρευνας και η οργάνωση κοινωνικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών εκδηλώσεων.

συνεχής ενημέρωση για την νόσο.

υποστήριξη των ασθενών και φροντιστών.

προάσπιση των δικαιωμάτων αμφοτέρων.

δημοσιοποίηση των κοινωνικών αναγκών.

υποστήριξη τής έρευνας και η οργάνωση κοινωνικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών εκδηλώσεων.

Μεταξύ των στόχων, είναι: η υγιής γήρανση, η δημιουργία δικτύων υποστήριξης, η κινητοποίηση των πολιτών και τού Υπουργείου Υγείας, ώστε η άνοια-νόσος alzheimer να αποτελέσει προτεραιότητα στο σχεδιασμό τού εθνικού συστήματος υγείας. Η Ε.Ε.Ν.Α.Λ, από το 2007, φιλοξενείται σέ οίκημα τού Δήμου Λαρισαίων, όπου λειτουργεί κέντρο ημέρας, παρέχοντας δωρεάν, νοητική, σωματική ενδυνάμωση και λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Οι δραστηριότητες τής Ε.Ε.Ν.Α.Λ

είναι ειδικές και απευθύνονται σε πέντε ομάδες.

1. Ασθενείς

α) Παροχή ολιστικής φροντίδας.
β) Νοητική ενδυνάμωση με:

 • Εξατομικευμένη στοχευμένη γνωστική στήριξη.
 • Ασκήσεις μνήμης, προσοχής, λόγου ,κριτικής σκέψης.
 • Παιγνιοθεραπεία (επιτραπέζια, κίνησης, λεξομανία κ.λ.π).
 • Μουσικθεραπεία (ακούσματα, τραγούδι, χορός).
 • Αφηγηματοθεραπεία.
 • Ενδυνάμωση μέσω τέχνης.
 • Νέες τεχνολογίες (tablet, διαδραστικοί πίνακες H/Y).
 • Δημιουργική απασχόληση (ζωγραφική, χαρτοκοπτική, κατασκευές, κλπ).
 • Εργοθεραπεία (πλέξιμο, ανθοκηπουρική).

γ) Ενδυνάμωση σώματος με:

 • ασκήσεις αυτοσχέδιες από τον έμβιο κόσμο.
 • ασκήσεις ισορροπίας, χαλάρωσης, διάτασης και μυϊκής ενδυνάμωσης άνω και κάτω άκρων.

2. Φροντιστές

α) Εκπαίδευση για την εμπλοκή και διαχείριση της φροντίδας.
β) Εκπαίδευση για την πρόληψη της επιβάρυνσης και διαχείρισης του συναισθηματικού φορτίου.

3. Γενικός Πληθυσμός

α) Ενημερωτικές ομιλίες.
β) Εκστρατείες ελέγχου μνήμης.
γ) Οργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων.
δ) Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας.
ε) Εκπαίδευση μαθητών μέσης εκπαίδευσης για υγιή εγκέφαλο.
στ) Οργάνωση κοινωνικών, ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.
ζ) Διεξαγωγή έρευνας στα πλαίσια στήριξης των ασθενών και πρόληψης νόσησης των υγιών.

4. Κ.Α.Π.Η Νομού Λάρισας

α) Νοητική ενδυνάμωση των ηλικιωμένων μέσω τέχνης..
β) Ενδυνάμωση με πολυθεματικά εργαστήρια.

5. Δημοτικό Γηροκομείο Λάρισας

α) Υποστήριξη ομάδας ασθενών με άνοια – νόσο alzheimer με μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις.
β) Νοητική και σωματική ενδυνάμωση των ενοίκων ηλικιωμένων στα πλαίσια της υγιούς γήρανσης.

Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος

Η ΕΕΝΑΛ είναι ένας πολυχώρος ειδικά διαμορφωμένος για τους ασθενείς με άνοια-νόσο Alzheimer οι οποίοι παρουσιάζουν αρκετές ιδιαιτερότητες που απαιτούν ειδική μεταχείριση από ειδικούς επιστήμονες υγείας. Προς τούτοις η ΕΕΝΑΛ με τις ομάδες των ειδικών λειτουργεί ως φορέας παροχής κοινωνικής φροντίδας δωρεάν, τόσο για τους πάσχοντες από τη νόσο Alzheimer, αλλά και προληπτικά για τους ηλικιωμένους αδιακρίτως οικονομικού εισοδήματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο