Επίσκεψη στο μουσείο στρατιωτικής κτηνιατρικής Λάρισας (23/05/2019).

Μετάβαση στο περιεχόμενο